Category Archives: Nieuwsbrief

Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar

Het jaar 2020 dat weldra ten einde loopt is er eentje om niet snel te vergeten, – of misschien juist wel – ook niet door onze club.

Omdat we wisten dat  ons lokaal in de Goudsbloemstraat onteigend zou worden gingen we op zoek naar een alternatief, en dat vonden we vrij snel in de Brusselse straat. Nauwelijks was dat contract getekend – op 21 februari – of enkele weken later sloeg het virus toe en moesten we volledig sluiten vanaf 13 maart. Het virus zou hardnekkiger blijken dan velen verwacht hadden.

Niets belette ons echter om in het nieuwe lokaal een aantal verbouwingen en aanpassingen te doen, met de nodige voorzichtigheid gezien we uiteraard geen inkomsten meer hadden en dus onze reserve moesten aanpreken.

Maar begin augustus konden we verhuizen en het nieuwe lokaal in gebruik nemen. Een voordeel was dat we onze activiteiten hiervoor niet moesten stilleggen: ze lagen al stil. Dank zij een aantal bijkomende investeringen, vooral in doorzichtige  schermen konden we begin september terug opstarten, zij het met een lager aantal tafels. Ook de vakantie in Neer ging door, weliswaar met een kleiner aantal dan voorzien. Zelfs enkele viertallenwedstrijden konden doorgaan in aangepaste vorm.

Jammer genoeg kreeg het virus ons terug te pakken en vanaf half oktober liggen we weer volledig stil, en alles wijst er op dat dit nog wel even duurt.

Binnenkort komt er een einde aan dit merkwaardige jaar, dat ons weinig bridgeplezier heeft gegeven.

Maar er zijn enkele belangrijke positieve en hoopgevende punten:

  • Bij het verhuizen naar en inrichten van het nieuwe lokaal hebben we heel wat hulp van leden gehad: inpakken in de Goudsbloemstraat en verhuizen bij een zomerse temperatuur, alles organiseren en bijwerken in d e Brusselse straat: heel wat leden hielpen, sommigen urenlang, enkelen zelfs dagenlang, waarvoor nogmaals dank.
  • Bij het vernieuwen van het lidgeld bleek quasi iedereen onze club trouw te blijven: er moesten zelfs nauwelijks herinneringen gestuurd worden.
  • Op onze vraag naar financiële steun kregen we uiteindelijk ruim méér dan 8.000 € in kleine of grote bedragen. Dit heeft de club de nodige ademruimte gegeven en het doet ons plezier dat zoveel leden nog in hun dierbare club geloven.

Maar de toekomst ziet er hoopvol uit: er lijkt een doeltreffend vaccin voorhanden te zijn. Laten we hopen dat dit hoofdstuk zo snel mogelijk  voorgoed kan gesloten worden.

Onze bridgers behoren – misschien spijtig genoeg – tot de groepen die vrij snel in aanmerking komen voor het vaccin. Het zal nog een tijdje duren eer we terug kunnen  opstarten, en dat zal voorzichtig en geleidelijk gebeuren, maar het zal gebeuren.

Het bestuur volgt dat alles zeker op en zal zijn uiterste best doen om aan al onze leden  zo snel en  zo veilig mogelijk bridgenamiddagen en -avonden aan te bieden.

Intussen wensen we jullie het allerbeste voor het eindejaar en voor 2021.

Het bestuur

 

PDF Versie

Het nieuwe jaar

 

 

We hebben je nodig

Bridgeclub PIETERMAN verhuist!

We hebben je nodig

Met meer dan 230 leden is Pieterman een grote bridgeclub. En we gaan – nogmaals – verhuizen. We hebben je nodig: je hulp, je ervaring, je kennis, je bijdrage… alles kunnen we gebruiken. Met zoveel volk moet dat vlot lukken…

Op dit moment wordt de Brusselsestraat verbouwd tot lokalen waar straks gebridged zal worden.
Maar vooraf moet nog veel gebeuren: schilderen, poetsen, inrichten, schikken, aankleden. Daar wordt aan gewerkt.

Ook in de Goudbloemstraat staat veel te gebeuren: opruimen en inpakken!
Maandagnamiddag 3 augustus wordt er in de Goudbloemstraat een laatste keer gekaart.

Twee weken later  – op maandag 17 augustus – spelen we in de Brusselsestraat met kaarten.

Voorbereiding

We beginnen met opruimen en afbreken op dinsdag 4 augustus. Iedereen die in die week 32 wil komen helpen is welkom. Vele handen maken het werk licht. Laat het ons gewoon weten. (dag + moment).

We hebben krantenpapier nodig (glazen!) en veel kartonnen dozen – verzamel en breng ze mee!

INPAKKEN Goudbloemstraat – Weekend van 8 en 9 augustus.

Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus pakken we de Goudbloemstraat helemaal in: tafels, stoelen, kasten dragen, alles bij elkaar zetten en klaar maken voor de verhuiswagen op maandag. HIER hebben we VEEL VOLK nodig.

Zaterdag – Wie komt er mee dragen en bij elkaar zetten? Enkele tijdsblokken

  1. ochtend 10-12u 2. Middag 12-13u 3.Namiddag 13- 15u       4. Vooravond 15u30 -17u30
    Zaterdagmiddag voorzien we eten voor de helpers, coronaproof.

Zondag – Wie komt er nog mee inpakken en klaar zetten? Ook hier enkele tijdsblokken
           5. ochtend 10-12u 7.Namiddag 14- 16u 8. Vooravond 16u30 -18u30

VERHUIS Goudbloemstraat – 10 AUGUSTUS

Maandag – Wie komt er mee helpen?  bij de verhuis? De verhuiswagen is besteld en twee verhuizers zijn ingehuurd om in en uit te laden, maar ook op dat moment is hulp welkom.

INRICHTEN Brusselsestraat – Week van 10 – 14 augustus.

Benieuwd naar onze nieuwe locatie? Kom ons helpen met het inrichten en aankleden van onze nieuwe lokalen. Wat werd ingepakt moet nog worden uitgepakt en alles moet zijn plaats krijgen.

Opendeur Brusselsestraat – Zondag 16 augustus 11u00 tot 16u00.

Kom ons helpen! Laat weten wanneer je een uur, enkele uren, een dag kan komen helpen.

Spreek af met enkele vriend(inn)en, met je bridgepartners …en kom samen. Maar zorg er voor dat we het vooraf weten via verhuispieterman@telenet.be of via info@bcpieterman.be. Je krijgt altijd een antwoord.

Patrick Herroelen

Coördinatie Verhuis  0497/021073

wie helpt verhuizen