Category Archives: Nieuwsbrief

Nieuw

Woensdag namiddag :

Sedert half september wordt het clublokaal op woensdagnamiddag opengehouden door de goede zorgen van Lieve Vanhooymissen. Het gaat niet om een “tornooinamiddag” maar gewoon: het lokaal is open en wie wil kan er komen doen wat hij of zij wil: een kaartje leggen vrije partij, gezelschapsspellen (we hebben één en ander aangekocht, zoals een schaakbord, rummikub en dergelijke), of gewoon wat kletsen en een printje pakken. Iedereen is welkom: ook echtgenotes, vrienden, (klein)kinderen…

Opleiding :
Ook nog elke woensdag om 14u00,  wie wil kan zijn bridge-peil opkrikken.
Bieden in uitpas na opening en twee maal pas
vb : Hoe bied je na 1♦ – pas – pas –  ???
Eerst een woordje uitleg, dan inoefenen met een tiental geselecteerde spellen
Elke week behandelen we een ander thema ( suggesties welkom )
Elke week vind je het onderwerp op de site  Laatste Berichten of  http://bc.bcpieterman.be/category/opleiding/
Lokaal open om 13u30
Groot Toernooi maandag 11/11/2019
Swiss Paren Toernooi , start 14u00
Aanmelden 13u30
Inschrijven vereist groottoernooi@bcpieterman.be
Geef aub namen + club of liganummer
Inschrijven voor 09 november , max 60 paren
Bridge op zondag
Dit jaar komt er geen bridge op zondag namiddag
Wel is er elke zondagvoormiddag een toernooi om 10u00 ( 24 spellen ) tot 13u00
Een bridge partner is steeds aanwezig
Start 10u00 dus graag aanmelden om 9u45 ( Wilfried doet bar inschrijvingen en zoveel meer …)
Iedereen welkom
Tweede Donderdag kort tornooi 20u00 cursus 18u30
Elke tweede donderdag van de maand is er een verkort tornooi ( start om 20u00 )
Van  18u30 tot 19u45 gaan we een of ander bridge-thema, conventie behandelen  vb: Neg DBL, Gesthem, Splinter.
Daarna kan je deelnemen aan het toernooi
Warmste week
Het toernooi van vrijdag 13/12/2019 staat in het teken van de Warmste Week
Hou deze datum, het gekozen thema raak ons allemaal.

Donderdag  &   D&D Trofee

 D&D Trofee Zomer Editie

Het concept:
– voor elke avond apart wordt er ingeschreven per ploeg. Wie mee wil doen maar geen ploeg heeft kan mailtje sturen naar demer.en.dijle.bridge@gmail.com. De inleg bedraagt 4€ per speler. Van de inleg wordt een kwart uitgedeeld op de avond zelf en een kwart verdeelt bij het eindklassement.
– alle deelnemende ploegen spelen tegen mekaar op die avond zodat er ongeveer 25 spellen gespeeld worden.
Vanaf 12 ploegen wordt erin 2 reeksen gespeeld, waarbij alle ploegen tegen alle andere ploegen in hun reeks spelen.
– na het tornooi wordt er bekeken hoeveel imps een ploeg gescoord heeft
– om ploegen van alle niveaus te stimuleren spelen we ook de zomereditie met handicap. Dus bij de gescoorde imps wordt de handicap per ploeg bijgeteld
– de ploeg met de meeste imps wint het tornooi
– de beste 3 scores tellen mee voor een eindklassement per speler (omdat de teams kunnen wisselen elke maand) om de trouwe deelnemers te belonen. Elke speler krijgt per avond een aantal punten op basis van de rangschikking van zijn ploeg.  Stel dat er 5 ploegen meedoen, krijgen alle spelers van de ploeg die die avond wint 5 pntn, de spelers van de 2de ploeg 4 pntn, enz…Er zijn prijzen voor de spelers die op het einde de meeste punten verzameld heeft.Voorbeeld:
Op de juni avond doen er 8 ploegen mee.
Er worden 7 rondes (1 ronde tegen elke tegenstander) van 4 giften gespeeld.
Pieterman 4 doet mee en scoort +5 imps op de 28 spellen. Aangezien de hele ploeg in Liga 1 speelt krijgen ze 4×8= 32 imps handicap.
Hun totaalscore van de avond is dus 37 imps. Ze zijn daarmee bijv 3de in het tornooi.
De spelers krijgen dus voor het eindklassement 6 punten (eerste krijgt 8pntn dus als derde ploeg krijgen ze 6 pntn).
Affiche zomereditie

Nieuwsbrief Jan 2019

Beste Pieterman,

Het is weer tijd voor een verse nieuwsbrief. Ik zal het hierover hebben:

 • Algemene Vergadering van onze VZW
 • Fietsenparking binnen
 • Na-competitie event
 • Brunch
 • Bridge & BBQ

Jaarlijks houdt onze VZW haar Algemene Vergadering. Dit zien we als een belangrijk contactmoment tussen onze leden en het bestuur. We appreciëren dat hier steeds veel volk aanwezig is en hopen op jullie constructieve bijdrage en mening over onderwerpen als: onze fincanciën, ons lokaal, de visie van het bestuur, … 

Noteer dus zondag 24 maart om 14h00 in uw agenda. We proberen stipt van start te gaan en na afloop (geen vast uur) organiseren we een gratis toernooi. Afhankelijk van de aanvangsuur van dit toernooi beslissen we het aantal giften ervan.

We delen het parochiecentrum Ons Huis met nog andere verenigingen. Deze hebben geklaagd over de fietsenparking die wij maken van de inkom, en hun klacht is terecht. Het probleem is niet zozeer dat we fietsen binnen plaatsen, maar dat we hun doorgang blokkeren. Gelieve (en dit is niet de eerste keer dat we dit vragen) de deur achterin steeds vrij te houden. Ik pleit trouwens sterk om de fiets buiten te stallen. Buiten is meer sociale controle en hinder je niemand. Als het uit de hand blijft lopen, moeten we misschien op termijn verbieden fietsen binnen te zetten, en dat willen we vermijden.

Op 23 februari, de laatste speeldag, spelen slechts 4 ploegen thuis en dus besliste het bestuur om een nacompetitie event te organiseren op vrijdag 1 maart vanaf 19h00. Iedereen is welkom, en zéker de competitie spelende leden. We voorzien onder andere gratis hapjes voor iedereen. Het concept is eenvoudig, we danken alle competitiespelers en overlopen de behaalde resultaten van alle ploegen. Aansluitend zal om 20h00 het gewone vrijdag toernooi doorgaan.

Brunch op 14 april vanaf 11h00. Deze traditie hebben we vorig jaar door de verhuis overgeslagen, maar we pikken het weer op in 2019. Het bestuur organiseert een royale brunch voor de prijs van €15 voor leden en €20 voor niet-leden. Vanaf 11h00 beginnen we eraan en aansluitend is er een gratis toernooi. Graag inschrijven ad valvas of via brunch@bcpieterman.be

Deze zomer willen we ook een Bridge-BBQ organiseren. We hebben een optie genomen op de datum van 6 juli, maar meer informatie volgt nog van zodra deze er is. Noteer 6 juli al in de agenda: bridge en bbq, what is there not to like?

Viola nog even de belangrijke bridge data op een rijtje:

Vrijdag 1 maart om 19h00: nacompetitie event met gratis hapjes, om 20h00 een toernooi

Zondag 24 maart om 14h00: Algemene vergadering aansluitend gratis toernooi

Zondag 14 april om 11h00: brunch

Zaterdag 6 juli: Bridge en BBQ (nog te bevestigen!)

Met vriendelijke groeten,

Pieter Vanparijs

Nieuwsbrief 2018

Beste bridger,

Gisteren heeft het bestuur vergaderd, we nemen daar een paar beslissingen en er volgt ook steeds een hoop informatie uit voor een nieuwsbrief. Ik tracht deze info zo kort en bondig te houden (al dat lukt niet altijd even goed, sorry). De volgende items had ik graag aangehaald:

 • Warmste week: vzw Auxilia
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Fietsen binnen
 • Poort dicht
 • Invoering BTW
 • Arbiters
 • Zondag toernooien december / januari
 • Nieuwe braille kaarten

Een hele boterham dus, maar hier gaan we:

In het kader van de warmste week organiseren we ook dit jaar een activiteit. Graag willen we de vzw Auxilia steunen. Een vzw waarvoor Hubert Verbeke regiocoördinator is! Noteer daarom zeker vrijdagavond 21 december in je agenda. Het clubtoernooi gaat gewoon door om 20h00 en het is een parentoernooi zoals anders. Enkel is het inschrijvingsgeld eenmalig €5 per persoon en keren we geen prijzen uit. De inleg gaat integraal naar Auxilia. Die week zetten we ook een grote collectebus in de club voor de leden die er vrijdag niet kunnen bij zijn maar wel iets willen bijdragen. De bar voorziet een paar eenvoudige hapjes en hopen dat jullie massaal opdagen.

Een tweede datum is vrijdag 4 januari, want dan organiseren we de nieuwjaarsreceptie. Ook dit is traditie en eentje die kan tellen. De receptie gaat van start vanaf 18h30 en om 20h00 spelen we een clubtoernooi (zonder inleg). Voor de eerstejaars en tweedejaars nieuwkomers richten we een apart toernooi in (maximum 8 tafels), dit is nieuw. Geen reden dus om er niet bij te zijn. Ik begin alvast mijn speech voor te bereiden.

We zien dat er veel mensen hun fiets binnen zetten en dat is OK. Iedereen is vrij om dat te doen, maar we vragen om de doorgang naar WC en het lokaaltje achterin (gebruikt door de parochianen) niet te blokkeren. UITZONDERING: deze week en voglende week donderdag, vrijdag én zaterdag organiseert de toneelvereniging, waarmee we Ons Huis delen, een aantal voorstellingen. Daarom vragen we om uitzonderlijk deze week en volgende week om die drie dagen de fietsen niet binnen te zetten. Daarna en de andere dagen is er geen probleem. 

In het kader van de veiligheid besliste het bestuur om de poort aan de hoofdingang te sluiten telkens wanneer een toernooi goed en wel van start is gegaan. Dit verhindert bepaalde geïnteresseerden om al te gemakkelijk binnen te komen. Praktisch is het niet, maar het lijkt ons een nodige maatregel.

Na wat juridisch getouwtrek is er beslist dat denksportclubs zoals de onze niet meer mogen genieten van de uitzonderingsmaatregel op de BTW. Met andere woorden, vanaf 1 januari zullen we met BTW belast worden voor onze dagelijkse inkomsten (bar en toernooi inleg). Dit heeft heel wat impact boekhoudkundig, maar het nadeel zit vooral aan de kant van onze uitgaven. We zijn genoodzaakt om deze bijkomende 21% op onze inkomsten minstens deels door te rekenen aan onze leden. Het bestuur besliste om in januari de prijzen aan de toog te verhogen met 10%, en de inleg van een clubtoernooi te verhogen van €3 per persoon naar €4. Dit zijn niet de meest populaire maatregelen maar ze zijn soms nodig.

Zoals bij andere clubs, en bij mijn weten elke (denk)sport, is er nood aan arbitrage. Dat is bij ons niet anders en we hebben hieraan een tekort. Mochten er geïnteresseerden zijn om een cursus tot arbiter te volgen, graag dan een bericht aan mij ( voorzitter@bcpieterman.be ). We bundelen de info en bekijken hoe wij als club dit voor jullie kunnen ondersteunen zowel logistiek als financieel.

Het zondag toernooi van december en januari gaat niet door, maar herneemt wel vanaf februari. 30 december valt dicht bij nieuwjaar en op 27 januari speelt ere-klasse bij ons en richten we een vugraph in om dit op groot scherm te kunnen volgen. In februari gaat het wel opnieuw door!

Tot slot wilt het bestuur graag Herman Raeven bedanken voor het maken van nieuwe braillekaarten. Dit huzarenstukje heeft veel tijd en geduld gevergd en we zijn hem hiervoor meer dan dankbaar.

Tot  binnenkort in de club!

Pieter Vanparijs

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Aug 2018

Nieuwsbrief Augustus 2018

Beste Pieterman,

Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.

Hopelijk hebben jullie allen kunnen genieten van twee aangename zomermaanden. De club heeft niet stilgezeten, want met een heel geslaagde kroegentocht en naar verluid een heel toffe vakantie met de clubleden hebben we zeker niet stilgezeten. Voor de zomer van 2019 is er een uitstap naar Modave voorzien, hier vind je er meer informatie over. Het is een initiatief van een aantal leden en bestuursleden, wat nogmaals bevestigt dat we een club zijn waar het amicale minstens even belangrijk is als het competitieve.

Het nieuwe lokaal zijn we ondertussen al wat gewoon aan het geraken, en we trachten met het bestuur om zo snel als mogelijk nog een aantal verbeteringen aan te brengen. Dit zal voor zo lang we er in huizen een constante worden. Graag benadrukken we wel dat enkel de toiletten beneden door en voor ons voorzien zijn en dus onderhouden worden. Boven zijn er ook, maar deze zijn niet van ons. Dat maakt dat we deze niet gerenoveerd hebben, in tegenstelling tot alles beneden. Onderin is er voldoende voorzien en indien nodig kan je steeds te lift gebruiken om er gemakkelijker te geraken.

Pieterman zal dit jaar 12 competitieploegen afvaardigen. Dat is weer eentje meer dan vorig jaar en dat vinden we heel goed. Bridge is een denksport en het af en toe spelen van een competitiematch tegen andere clubs (of een derby tussen Pietermannen) is gewoon leuk en uitdagend. Veel succes alvast aan iedereen!

Je mag gedurende de competitie zeker een paar verslagen verwachten op onze website van de ploegen uit de nationale reeksen. Mag ik aan alle spelers (ook zij die geen competitie spelen) vragen om na te kijken of het lidgeld gestort is. De maand augustus is zoals steeds de periode waarin we dat luik behandelen. Mocht het nog niet gebeurd zijn, zal je van Jos ook een mailtje krijgen als vriendelijke herinnering.

Tot slot een oproep aan alle leden om te overwegen onze poel van CTL’s (ofwel Club Toernooi Leider) te vervoegen. We kunnen rekenen op een vaste crew, waarvoor onze dank, maar af en toe zijn ook deze mensen eens belet. Dan blijkt dat we soms in de problemen geraken om een toernooi in te richten en dat is jammer. Daarom organiseren we op maandag 1 oktober om 19h30 een opleiding voor nieuwe en een opfrissing voor huidige CTL’s. Heb je dus vroeger al eens je neus aan het venster gestoken hiervoor, kom dan zeker af. De opfrissing zal je goed doen.

Daarnaast is ook gebleken dat voor de CTL’s maar bij uitbreiding voor alle leden het nuttig kan zijn om een inzicht te krijgen in een paar basis-arbitrages. André is gediplomeerd arbiter en zal op maandag 15 oktober vanaf 19h30 hier een avond over spreken. Ik nodig iedereen uit om hiernaar te komen luisteren. Werkelijk iedereen komt soms wel eens in aanraking met een verzaking, een verkeerde uitkomst of een onvoldoende bod. Wat dan? André zal het ons uitklaren!

Tot binnenkort,
Pieter Vanparijs