Category Archives: Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Jan 2019

Beste Pieterman,

Het is weer tijd voor een verse nieuwsbrief. Ik zal het hierover hebben:

 • Algemene Vergadering van onze VZW
 • Fietsenparking binnen
 • Na-competitie event
 • Brunch
 • Bridge & BBQ

Jaarlijks houdt onze VZW haar Algemene Vergadering. Dit zien we als een belangrijk contactmoment tussen onze leden en het bestuur. We appreciëren dat hier steeds veel volk aanwezig is en hopen op jullie constructieve bijdrage en mening over onderwerpen als: onze fincanciën, ons lokaal, de visie van het bestuur, … 

Noteer dus zondag 24 maart om 14h00 in uw agenda. We proberen stipt van start te gaan en na afloop (geen vast uur) organiseren we een gratis toernooi. Afhankelijk van de aanvangsuur van dit toernooi beslissen we het aantal giften ervan.

We delen het parochiecentrum Ons Huis met nog andere verenigingen. Deze hebben geklaagd over de fietsenparking die wij maken van de inkom, en hun klacht is terecht. Het probleem is niet zozeer dat we fietsen binnen plaatsen, maar dat we hun doorgang blokkeren. Gelieve (en dit is niet de eerste keer dat we dit vragen) de deur achterin steeds vrij te houden. Ik pleit trouwens sterk om de fiets buiten te stallen. Buiten is meer sociale controle en hinder je niemand. Als het uit de hand blijft lopen, moeten we misschien op termijn verbieden fietsen binnen te zetten, en dat willen we vermijden.

Op 23 februari, de laatste speeldag, spelen slechts 4 ploegen thuis en dus besliste het bestuur om een nacompetitie event te organiseren op vrijdag 1 maart vanaf 19h00. Iedereen is welkom, en zéker de competitie spelende leden. We voorzien onder andere gratis hapjes voor iedereen. Het concept is eenvoudig, we danken alle competitiespelers en overlopen de behaalde resultaten van alle ploegen. Aansluitend zal om 20h00 het gewone vrijdag toernooi doorgaan.

Brunch op 14 april vanaf 11h00. Deze traditie hebben we vorig jaar door de verhuis overgeslagen, maar we pikken het weer op in 2019. Het bestuur organiseert een royale brunch voor de prijs van €15 voor leden en €20 voor niet-leden. Vanaf 11h00 beginnen we eraan en aansluitend is er een gratis toernooi. Graag inschrijven ad valvas of via brunch@bcpieterman.be

Deze zomer willen we ook een Bridge-BBQ organiseren. We hebben een optie genomen op de datum van 6 juli, maar meer informatie volgt nog van zodra deze er is. Noteer 6 juli al in de agenda: bridge en bbq, what is there not to like?

Viola nog even de belangrijke bridge data op een rijtje:

Vrijdag 1 maart om 19h00: nacompetitie event met gratis hapjes, om 20h00 een toernooi

Zondag 24 maart om 14h00: Algemene vergadering aansluitend gratis toernooi

Zondag 14 april om 11h00: brunch

Zaterdag 6 juli: Bridge en BBQ (nog te bevestigen!)

Met vriendelijke groeten,

Pieter Vanparijs

Nieuwsbrief 2018

Beste bridger,

Gisteren heeft het bestuur vergaderd, we nemen daar een paar beslissingen en er volgt ook steeds een hoop informatie uit voor een nieuwsbrief. Ik tracht deze info zo kort en bondig te houden (al dat lukt niet altijd even goed, sorry). De volgende items had ik graag aangehaald:

 • Warmste week: vzw Auxilia
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Fietsen binnen
 • Poort dicht
 • Invoering BTW
 • Arbiters
 • Zondag toernooien december / januari
 • Nieuwe braille kaarten

Een hele boterham dus, maar hier gaan we:

In het kader van de warmste week organiseren we ook dit jaar een activiteit. Graag willen we de vzw Auxilia steunen. Een vzw waarvoor Hubert Verbeke regiocoördinator is! Noteer daarom zeker vrijdagavond 21 december in je agenda. Het clubtoernooi gaat gewoon door om 20h00 en het is een parentoernooi zoals anders. Enkel is het inschrijvingsgeld eenmalig €5 per persoon en keren we geen prijzen uit. De inleg gaat integraal naar Auxilia. Die week zetten we ook een grote collectebus in de club voor de leden die er vrijdag niet kunnen bij zijn maar wel iets willen bijdragen. De bar voorziet een paar eenvoudige hapjes en hopen dat jullie massaal opdagen.

Een tweede datum is vrijdag 4 januari, want dan organiseren we de nieuwjaarsreceptie. Ook dit is traditie en eentje die kan tellen. De receptie gaat van start vanaf 18h30 en om 20h00 spelen we een clubtoernooi (zonder inleg). Voor de eerstejaars en tweedejaars nieuwkomers richten we een apart toernooi in (maximum 8 tafels), dit is nieuw. Geen reden dus om er niet bij te zijn. Ik begin alvast mijn speech voor te bereiden.

We zien dat er veel mensen hun fiets binnen zetten en dat is OK. Iedereen is vrij om dat te doen, maar we vragen om de doorgang naar WC en het lokaaltje achterin (gebruikt door de parochianen) niet te blokkeren. UITZONDERING: deze week en voglende week donderdag, vrijdag én zaterdag organiseert de toneelvereniging, waarmee we Ons Huis delen, een aantal voorstellingen. Daarom vragen we om uitzonderlijk deze week en volgende week om die drie dagen de fietsen niet binnen te zetten. Daarna en de andere dagen is er geen probleem. 

In het kader van de veiligheid besliste het bestuur om de poort aan de hoofdingang te sluiten telkens wanneer een toernooi goed en wel van start is gegaan. Dit verhindert bepaalde geïnteresseerden om al te gemakkelijk binnen te komen. Praktisch is het niet, maar het lijkt ons een nodige maatregel.

Na wat juridisch getouwtrek is er beslist dat denksportclubs zoals de onze niet meer mogen genieten van de uitzonderingsmaatregel op de BTW. Met andere woorden, vanaf 1 januari zullen we met BTW belast worden voor onze dagelijkse inkomsten (bar en toernooi inleg). Dit heeft heel wat impact boekhoudkundig, maar het nadeel zit vooral aan de kant van onze uitgaven. We zijn genoodzaakt om deze bijkomende 21% op onze inkomsten minstens deels door te rekenen aan onze leden. Het bestuur besliste om in januari de prijzen aan de toog te verhogen met 10%, en de inleg van een clubtoernooi te verhogen van €3 per persoon naar €4. Dit zijn niet de meest populaire maatregelen maar ze zijn soms nodig.

Zoals bij andere clubs, en bij mijn weten elke (denk)sport, is er nood aan arbitrage. Dat is bij ons niet anders en we hebben hieraan een tekort. Mochten er geïnteresseerden zijn om een cursus tot arbiter te volgen, graag dan een bericht aan mij ( voorzitter@bcpieterman.be ). We bundelen de info en bekijken hoe wij als club dit voor jullie kunnen ondersteunen zowel logistiek als financieel.

Het zondag toernooi van december en januari gaat niet door, maar herneemt wel vanaf februari. 30 december valt dicht bij nieuwjaar en op 27 januari speelt ere-klasse bij ons en richten we een vugraph in om dit op groot scherm te kunnen volgen. In februari gaat het wel opnieuw door!

Tot slot wilt het bestuur graag Herman Raeven bedanken voor het maken van nieuwe braillekaarten. Dit huzarenstukje heeft veel tijd en geduld gevergd en we zijn hem hiervoor meer dan dankbaar.

Tot  binnenkort in de club!

Pieter Vanparijs

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Aug 2018

Nieuwsbrief Augustus 2018

Beste Pieterman,

Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.

Hopelijk hebben jullie allen kunnen genieten van twee aangename zomermaanden. De club heeft niet stilgezeten, want met een heel geslaagde kroegentocht en naar verluid een heel toffe vakantie met de clubleden hebben we zeker niet stilgezeten. Voor de zomer van 2019 is er een uitstap naar Modave voorzien, hier vind je er meer informatie over. Het is een initiatief van een aantal leden en bestuursleden, wat nogmaals bevestigt dat we een club zijn waar het amicale minstens even belangrijk is als het competitieve.

Het nieuwe lokaal zijn we ondertussen al wat gewoon aan het geraken, en we trachten met het bestuur om zo snel als mogelijk nog een aantal verbeteringen aan te brengen. Dit zal voor zo lang we er in huizen een constante worden. Graag benadrukken we wel dat enkel de toiletten beneden door en voor ons voorzien zijn en dus onderhouden worden. Boven zijn er ook, maar deze zijn niet van ons. Dat maakt dat we deze niet gerenoveerd hebben, in tegenstelling tot alles beneden. Onderin is er voldoende voorzien en indien nodig kan je steeds te lift gebruiken om er gemakkelijker te geraken.

Pieterman zal dit jaar 12 competitieploegen afvaardigen. Dat is weer eentje meer dan vorig jaar en dat vinden we heel goed. Bridge is een denksport en het af en toe spelen van een competitiematch tegen andere clubs (of een derby tussen Pietermannen) is gewoon leuk en uitdagend. Veel succes alvast aan iedereen!

Je mag gedurende de competitie zeker een paar verslagen verwachten op onze website van de ploegen uit de nationale reeksen. Mag ik aan alle spelers (ook zij die geen competitie spelen) vragen om na te kijken of het lidgeld gestort is. De maand augustus is zoals steeds de periode waarin we dat luik behandelen. Mocht het nog niet gebeurd zijn, zal je van Jos ook een mailtje krijgen als vriendelijke herinnering.

Tot slot een oproep aan alle leden om te overwegen onze poel van CTL’s (ofwel Club Toernooi Leider) te vervoegen. We kunnen rekenen op een vaste crew, waarvoor onze dank, maar af en toe zijn ook deze mensen eens belet. Dan blijkt dat we soms in de problemen geraken om een toernooi in te richten en dat is jammer. Daarom organiseren we op maandag 1 oktober om 19h30 een opleiding voor nieuwe en een opfrissing voor huidige CTL’s. Heb je dus vroeger al eens je neus aan het venster gestoken hiervoor, kom dan zeker af. De opfrissing zal je goed doen.

Daarnaast is ook gebleken dat voor de CTL’s maar bij uitbreiding voor alle leden het nuttig kan zijn om een inzicht te krijgen in een paar basis-arbitrages. André is gediplomeerd arbiter en zal op maandag 15 oktober vanaf 19h30 hier een avond over spreken. Ik nodig iedereen uit om hiernaar te komen luisteren. Werkelijk iedereen komt soms wel eens in aanraking met een verzaking, een verkeerde uitkomst of een onvoldoende bod. Wat dan? André zal het ons uitklaren!

Tot binnenkort,
Pieter Vanparijs

Nieuwsbrief mei 2018

Beste Pietermannen,
beste Begijntjes,

Deze nieuwsbrief staat in eerste instantie in het teken van onze verhuis. Het is bijna zover en dus is véél informatie op z’n plaats. Ik informeer u graag over de volgende items

 • De renovatie / verhuis
  • Afscheids-traktatie woensdag 27 juni
  • Effectieve verhuis 28 – 30 juni & 1 juli
  • Opening 2 juli : toernooi en aansluitend receptie
  • Kaas- en wijnavond 13 juli
 • Nieuwe lidgeld
 • Kroegentocht 4 augustus
 • Barhulp M/V gezocht

Het renovatieteam zit in een laatste rechte lijn. We hebben de meest prioritaire zaken eerst aangepakt en we zijn best tevreden van het resultaat, maar het enige dat telt is dat u dat ook bent. We hebben getracht uw bridge-ervaring even aangenaam te houden, binnen het vooropgestelde budget te blijven en dat met vooral veel energie van de vrijwilligers.

Neem alvast uw agenda erbij, want de volgende data en activiteiten staan al vast:

 • Geen vertrek zonder een afscheid. De club trakteert op woensdagavond 27 juni kort na het toernooi. Dit zal dan ook het laatste bridgetoernooi zijn dat we organiseren in het huidige lokaal!
 • Donderdag wordt alles klaargezet en vrijdag 29 juni wordt er effectief van A naar B verhuisd. Zaterdag worden misschien nog een paar dingen opgehaald, maar vooral uitgepakt alsook zondag 1 juli. Dan geven we alles een nieuwe plaats in de Goudsbloemsstraat 28. Daardoor dus geenenkel toernooi op donderdag noch vrijdag. Dit is het moment dat we op jullie allen beroep moeten doen om mee te helpen verhuizen! Kunnen jullie aub helpen met het verhuisteam op donderdag en/of vrijdag en/of zaterdag en/of zondag (28 juni tot en met 1 juli)? Meld je bij Jens (of Viviane), maar liefst per mail jossaer@gmail.com om de organisatie overzichtelijk en een beetje gestructureerd te laten verlopen. We hebben echt veel helpende handen nodig en ik hoop dus nu op jullie te kunnen rekenen. Als je ergens een halve dag kan helpen zijn we natuurlijk al heel blij!
 • Wanneer zondag alles klaar is gezet, gaan we maandagnamiddag van start en een maandagnamiddag toernooi zoals anders en aansluitend een openingsreceptie. Het concept van de receptie zal hetzelfde zijn als een nieuwjaarsreceptie en begint omstreeks 18h30. Iedereen welkom!
 • Van de eerste maand willen we ineens een knaller maken en daarom mag je tegelijk ook onze bekende kaas- en wijnavond noteren op vrijdag 13 juli vanaf 18h00 tot 20h00. Wij verzorgen lekkere kaas, wijn en brood in ons nieuwe lokaal. Let wel, inschrijven is verplicht: kaas@bcpieterman.be ( €15 leden en €20 niet-leden ). Aansluitend gaat het vrijdagavond toernooi van start zoals anders.

Wie aanwezig was op de Algemene Vergadering heeft reeds te horen gekregen dat de VBL (Vlaamse Bridge Liga) haar lidgeld gevoelig verhoogt. Deze beslissing heeft natuurlijk ook invloed op de verhoging van uw lidgeld aangezien het leeuwendeel van uw lidgeld doorgestort wordt naar de VBL. De reden van deze verhoging is het integrale plan ‘bridge to the future’ waarmee de VBL actie onderneemt om onze hobby bekender, interessanter en aantrekkelijker te maken. Concreet vragen we u allen om de volgende lidgelden voor het jaar 2018-2019 te storten op BE51 0011 0612 6362, bridgeclub Pieterman VZW met de vermelding: “lidgeld Voornaam + Naam”

Eerste lid: € 75
Tweede lid: € 20  ( u bent elders eerste lid, en dus aangesloten bij de VBL )

Jeugd tot en met 25 jaar : € 15

Er is een korting voor mensen gedomicilieerd op hetzelfde adres: de korting van €10 per tweede lid die de VBL ons toegekend heeft zal achteraf terugbetaald worden.

We vragen dus om alle eerste leden in eerste instantie €75 over te schrijven op rekeningnummer: BE51 0011 0612 6362 , zij die recht hebben op de korting zullen dat achteraf terugkrijgen.

Graag maak ik nog reclame voor onze kroegentocht van 4 augustus. Het concept is eenvoudig (de organisatie wat minder); we organiseren een toernooi waarbij er gespeeld wordt in 7 Leuvense kroegen. Aangezien we op een andere locatie zitten, zullen ook sommige andere kroegen aangedaan worden van voorheen. Opnieuw is inschrijven op voorhand noodzakelijk, bekijk voor alle informatie onze website www.bcpieterman.be , inschrijven kan u hier: http://bc.bcpieterman.be/kroegentocht-2018/

Tot slot nog een oproep komende van het bar-team. We zijn op zoek naar barmannen en/of barvrouwen! Kennen jullie een neefje, nichtje, een dochter, zoon, buurman, buurvrouw,  kleinzoon, of -dochter die eventueel interesse zou kunnen hebben om het team van tappers te versterken? Laat dan een berichtje aan vivianedewaele3@gmail.com !

Zo, bij deze zijn jullie allen weer op de hoogte. Ik hoop dat we op jullie kunnen rekenen om het verhuisteam te versterken, we zullen jullie hulp zeker nodig hebben. Bekijk eens wat voor u kan en laat berichtje aan jens.jossaer@gmail.com

Hartelijk dank en tot binnenkort!

Pieter Vanparijs
voorzitter

Nieuwsbrief Feb 2018

Beste Pieterman,

Deze nieuwsbrief zal de laatste zijn van deze bestuursperiode. Op zondag 18 maart gaat zoals jullie weten de Algemene Vergadering van onze VZW bc Pieterman door en zal een nieuw bestuur aangesteld worden.

Ik heb even gewacht op het opmaken van deze nieuwsbrief, want ik kan nu bevestigen dat er geen nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Het aantal kandidaten is in totaal 10 personen. Aangezien er in totaal 10 kandidaten zijn (1 meer dan de 9 huidig zittende bestuursleden), worden deze allen automatisch verkozen.

Wie juist het nieuwe bestuur is zal op 18 maart duidelijk worden, maar bestaat grotendeels uit de huidige bestuursleden. De nieuwe functies worden later bepaald. Het nieuwe bestuur heeft alvast veel werk voor de boeg en dit op korte termijn. De verbouwingen in Ons Huis en de verhuis zijn de eerste twee belangrijke items die moeten aangepakt worden.

Verder ga ik de volgende items kort bespreken in deze nieuwsbrief:

 • Nieuwe Foster Parent
 • Nacompetitie activiteit
 • Agenda AV
 • Extra activiteiten (Kaas- & Wijn, bruch, .. )

Het principe van Foster Parent is misschien niet voor iedereen gekend, een woordje uitleg dus. De cursisten die doorgebeten hebben en de cursus recent hebben afgerond, worden uitgenodigd om 2 avonden (29 maart en 12 april) met een meer ervaren bridger te spelen in het gewone clubtoernooi. Dit om enerzijds een beetje ervaring met het clubtoernooi op te doen, maar het zal zeker ook leerrijk zijn. We hebben meestal geen moeite de cursisten te overtuigen, maar graag dus ook een oproep aan de ervaren bridger. Stel je aub kandidaat om 2 avonden (29/03 en 12/04) te spelen met een cursist. Graag een mailtje naar opleidingen@bcpieterman.be. Het doorstromen naar de gewone toernooiavond/-namiddag lijkt een grote en moeilijke stap, maar het is belangrijk dat dit gebeurt.

Op 3 maart gaat de laatste speeldag door van het competitiejaar ’17-’18. Hoe het competitiejaar juist gelopen is, zal op de AV van 18 maart uitgebreid besproken worden. We hebben zeker 1 kampioen te vieren en misschien wel 2 of 3. Hoe dan ook, we hebben de traditie om de laatste speeldag feestelijk af te sluiten met een paar traktaties van de club. Iedereen is welkom. We wachten zeker ook tot de uit spelende ploegen terug zijn kunnen keren naar de club om mee te vieren!

De Algemene Vergadering begint zondag 18 maart om 13h00 en aansluitend richten we een clubtoernooi in. De volgende items staan op de agenda van de AV.:

 • Voorwoord voorzitter
 • Cijfers en financiën + nawoord van de commissarissen.
 • Nabespreking competitie ’17-‘18
 • Nieuw lokaal en toekomstvisie
 • Bevraging ivm een mogelijke fusie bc Pieterman en bc ’t Begijntje
 • Rondvraag
 • Benoeming nieuw bestuur

Sommigen van u hebben zich misschien al afgevraagd wanneer de gekende activiteiten als kaas & wijn, brunch, thema-avonden, … aangekondigd worden. Wel, het lijkt het huidige bestuur een goed idee om deze meer geconcentreerd in het tweede gedeelte van 2018 te organiseren aangezien we dan in Ons Huis zitten. Op deze manier trachten we daar het geheel feestelijk aan te zwengelen. Even geduld dus, maar uitstel is geen afstel.

Hopelijk tot snel.
Groeten,
Pieter Vanparijs