Category Archives: Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 18 nov 2021

Nieuwsbrief 18 Nov

nieuwsbrief november

Beste Pieterman-leden,

COVID

We hebben gewacht met deze nieuwsbrief tot de beslissingen van de veiligheidsraad bekend zijn. En hopelijk blijft deze alinea beperkt tot deze zin….

Niet dus, jammer genoeg: daar is het mondmasker weer en ook de bidding boxes moeten opnieuw worden meegenomen.

Wanneer we de keuze hebben tussen de club opnieuw sluiten of nu enkele weken met enige zorg gedurende onze aanwezigheid in de club permanent een mondmasker dragen, onze handen ontsmetten en een biddingbox ronddragen, dan is die keuze wellicht makkelijk gemaakt ook al is het allemaal niet echt confortabel.

We moeten dat virus uit onze club zien buiten te houden, laat het ons dan gewoon ook doen: masker dragen, handen ontsmetten en biddingbox meedragen!!

En vergeet je Covid Save Pass niet mee te brengen… En de ventilatie? Die komt eraan!!

VENTILATIE EN VERWARMING 

Het is zover: we hebben beslist in het dossier van ventilatie en daaraan is meteen ook een oplossing gekoppeld voor de verwarming.

Zoals bekend stelt de grote zaal een verluchtingsprobleem. Vroeger zou daaraan minder zwaar worden getild maar met dat verdomde Covid- virus is verluchting of ventilatie bijzonder belangrijk. Ook voor ons als bridgeclub is dit belangrijk omdat we daardoor de grote zaal niet eens als grote zaal kunnen gebruiken. Sinds de herstart van het bridgegebeuren binnen de club hebben we de spelers om die reden zoveel mogelijk gespreid over de drie verschillende lokalen. Ondertussen is binnen het bestuur werk gemaakt van het ventilatieprobleem en we kunnen je verzekeren dat dit niet zo maar een eenvoudig dossier was.  Aan enkele gespecialiseerde bedrijven is een offerte gevraagd om de grote zaal op een voldoende wijze te ventileren. De oplossingen lagen behoorlijk uit elkaar en bovendien lagen de offertes veel hoger dan wij hadden ingeschat. Met dank aan enkele bezorgde leden zijn we dan op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven en uitendelijk hebben we een  haalbare en vooral betaalbare oplossing gevonden.

Er komt aan beide zijden van de grote zaal een gegalvaniseerde buis met roosters waarlangs “vervuilde“ lucht wordt weggezogen. Een motor die buiten op het platte dak wordt opgehangen zorgt daarvoor. Die motor wordt binnen aangestuurd door een CO²-meter, die de intensiteit van de afzuiging zal bepalen: hoe meer volk in de grote zaal, hoe meer volume lucht wordt afgezogen.

Maar lucht die wordt weggezogen moet worden vervangen en niet alleen de lucht wordt weggezogen ook warmte gaat mee naar buiten. De verse lucht komt uit de rest van het pand via verluchtingsroosters onder andere in de barruimte en in de winkel. Belangrijk voor die luchtstromen doorheen het volledige pand is dus dat alle binnendeuren blijven open staan. Het warmteverlies vangen we op door in de grote zaal zwaardere radiatoren te hangen. Dat was het moeilijke evenwicht dat we moesten vinden en waarover we twijfelden: verse lucht tegenover warmteverlies. Maar na advies van een prof die we er bij hebben gehaald en in de club hebben rondgeleid wisten we dat het  zou werken.

En wanneer het allemaal een beetje wil meevallen, dan wordt dit alles zelfs nog midden december al gerealiseerd. Intussen hebben de eigenaars alvast hun akkoord gegeven met deze investering en zijn ze bereid om ons drie maanden een korting van 1000€ op de maandelijkse huur toe te kennen. Op die manier geven ze een stevig steuntje aan de inspanning die de club levert om onze lokalen corona-comfortabel te maken.

Met dank dus.

VERWARMING

Nu het kouder wordt dringt verwarming zich meer en meer op. Met de huidige energieprijzen willen wij daar zo economisch mogelijk mee omspringen. Verwarming en ventilatie komen echter enigszins haaks tegenover elkaar te staan. Omwille van Corona blijft het belangrijk dat onze lokalen goed verlucht worden, maar natuurlijk willen we in onze lokalen ook zoveel mogelijk warmte behouden.

Het meest aangewezen compromis zou kunnen zijn om gedurende de tafelwisseling in een tornooi een deur – dat is dus maximaal twee minuten – helemaal open te zetten. Een open deur gedurende enkele minuten zorgt voor voldoende verse lucht in de winkelruimte, in de barruimte en in de gang. Nadien gedurende de daaropvolgende speelronde van 30 minuten kunnen die deuren volledig gesloten blijven. In die 30 minuten zal het CO² peil wel wat stijgen maar een beetje later gaat de deur toch opnieuw voor twee minuten open.

Misschien kunnen we in de enkele weken voordat de ventilatie (zie boven) is geïnstalleerd op die manier werken? Het is een voorstel.

Voortaan zal de verwarming in onze lokalen permanent blijven staan op stand 2, zodat de lokalen minimaal verwarmd blijven. Eenmaal er spelers aanwezig zijn, wordt de verwarming op 3,5 gezet, zodat het lokaal voldoende warm wordt en blijft om te kaarten. De thermostatische kranen zijn intussen op die stand 3,5 geblokkeerd omdat er nu eenmaal nergens een badkamertemperatuur nodig is. In de grote zaal zorgen de airco’s voor bijkomende verwarming. Die zijn daar op dit moment perfect op ingesteld, dus ze moeten alleen worden opgezet of eventueel worden uitgeschakeld. Begin aub niet aan de instellingen te prutsen!

Aan het einde van een tornooi wordt iedereen uitgenodigd om de thermostatische kranen terug te draaien naar stand twee.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Een bridgeclub is meer dan een lokaal met tafels en stoelen, kaarten, bidding boxes, verwarming en verluchting. Het gaat vooral om een groep mensen verzameld rond iets gemeenschappelijk: bij ons is dat kaarten. Voor heel wat mensen betekent de club meer dan dat kaarten alleen: je hebt er een babbel, je maakt er vrienden… en je wil of kan er wel wat tijd voor vrij maken.

Er is het bestuur, een kleine groep die de boel draaiend houdt, maar daarnaast zijn er heel wat kleine en andere engagementen waarin ook jij de club (en het bestuur) kan helpen.

En die vrijwilligers zoeken we en willen we ook kennen. Laat het ons gewoon weten: zeg het aan Viviane, vertel het aan Jos, spreek Patrick of André aan …

Doen, eh.

Wist je

– dat de bar tijdens de competitie – op zaterdagen – door Lieve wordt gedaan, als vrijwilliger. Maar soms kan Lieve (of Jos, of Wilfried …) er niet tijdig zijn, of moet ze/ hij iets vroeger weg en dan is een beetje hulp erg welkom..

– dat je tijdens een tornooi altijd een beetje mag komen afdrogen achter de bar, of lege glazen of tassen kan afruimen. Zolang we met vrijwillige barmensen werken is dat gewoon handig en meegenomen.

– dat je aan het einde van een tornooi altijd de schikking van de tafels mag nakijken en die ene ondertas die is blijven staan kan meenemen? Ook de kranen van de radiatoren mogen terug op onze winterruststand worden gezet: stand 2.

– dat je voor hulp bij de kleine klussen die nog moeten gebeuren altijd iets mag laten weten aan Jos of Patrick. Zaken ophangen of dingen herschikken gaan nu eenmaal sneller met twee of drie, dan alleen…

  • dat we een tornooileider zoeken voor donderdagnamiddag? Leo De Brabandere heeft dat gedurende jaren gedaan (Leo, bedankt!), maar ziet dat momenteel niet meer zitten.

  • dat we NA nieuwjaar alvast voor de twee drukke tornooien maandagnamiddag en woensdagavond een barman/-vrouw zoeken – tegen betaling. Info bij Viviane. Ken je een kandidaat. Laat het ook aan Viviane weten…

  • dat we ook een nieuwe webmaster zoeken, iemand die onze website geordend en prima leesbaar kan houden!

Financiën

Het gaat goed met BC Pieterman. We kunnen financieel terug adem halen en dat doen we natuurlijk dank zij jullie allemaal.

Eerst en vooral zijn er de leden, alle leden en dat zijn er 185 als we goed hebben geteld. Dat is meer volk dan we in de club te zien krijgen en die vorm van steun kunnen we alleen maar waarderen.

Daarnaast zijn er de actieve spelers, hun participatie en vooral hun inleg bij elk tornooi. De beslissing om niet langer prijzengeld uit te keren is een belangrijk ondersteunend element in de financiële heropleving van de club. Ook daarvoor dank.

En dan is natuurlijk nog de bar en de barinkomsten. De vijf tornooimomenten die momenteel in de club plaats vinden, en zeker de succesvolle maandagnamiddag en woensdagavond zorgen voor de extra inkomsten die we als club nodig hebben om echt op adem te komen. En op die manier wordt het ventilatiedossier voor ons haalbaar en vooral betaalbaar.

CURSUS NIEUWS

Momenteel loopt er op donderdagavond met succes een beginnerscursus onder begeleiding van Jos Celis. Maar er is vraag naar meer…

Om die reden plannen we begin volgend jaar eventueel op vrijdagavond een herhalingscursus: een reeks van zes thema-avonden waarop je individueel kan intekenen.

Een ander plan is een vervolgcursus, eveneens thematisch, maar dan één uurtje op woensdagavond nét voor het tornooi: van 18u30 tot 19u25. (speeltechnieken, conventies, biedproblemen, enz..) .

En we hebben ook nog het idee om met een nieuwe beginnerscursus te starten maar dan in de namiddag. Goeie plannen en veel ideeën, meer informatie volgt later.

Spreek eventueel Marc Craenen of Jos Celis aan.

VERKIEZINGEN BESTUUR

Geloof het of niet maar er komen opnieuw verkiezingen. Als vzw vernieuwen we elke twee jaar ons bestuur. Alle bestuursleden zijn volgens ons reglement ontslagnemend, maar  kunnen zich natuurlijk opnieuw kandidaat stellen voor een nieuw mandaat van twee jaar. En elk lid van bridgeclub Pieterman kan en mag zich kandidaat stellen om tot het bestuur toe te treden. Je moet het alleen aan de secretaris laten weten. Volgens datzelfde reglement moet dit alles bekend worden gemaakt in de loop van de maand december en ad valvas worden uitgehangen. Dat zullen we ook doen. Maar iedereen is hierbij alvast uitgenodigd én verwittigd. En verwittigde mensen zijn er twee waard … die kunnen we gebruiken.

En ja, er komt ook een algemene vergadering, – in maart? – bij leven en welzijn en covid-22.

VAKANTIE NEDERLAND

Van 19 tot 26 augustus 2022 gaan we in Nederland met een vakantie, vooral om te bridgen maar ook om te wandelen, te fietsen. Sylvia zorgde voor een nieuwe vakantieplek en liet daarover recent een briefje rondsturen. Zorg dat je er bij bent! 175€ voorschot per persoon is de afspraak, te storten op het alom bekende rekeningnummer van bridgeclub Pieterman.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zal corona het toelaten of niet? Momenteel is het weeral een heel groot vraagteken. Maar hoop doet leven, en drie vaccins helpen daarbij.

We plannen een nieuwjaarsreceptie tegen beter weten in op zo’n echte traditionele Pietermanavond, een vrijdagavond. op 7 januari 2022  Wie weet? Vrijhouden? Waarom niet?

… en als het moet schuiven we wel naar achteren, 14, 21, 28 januari??

JEUGDTORNOOI

Van vrijdag 17 december tot en met zondag 19 december is de Channel Trophy in onze club te gast. Dat is een internationale jongerenbridgetornooi die voor een tweede maal in onze club te gast zijn. Die mannen en vrouwen spelen bridge maar die moeten ook eten,  drinken en slapen. Er is al heel veel geregeld en afgesproken maar ook hier kan je misschien nog wat komen helpen? Vraag het aan Jens.

MARATHON BEGIJNTJE

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert “t Begijntje zijn marathon, op tweede kerstdag – zondag 26 december 2021. Ook dat tornooi vindt plaats in onze lokalen. Voor meer informatie kan je terecht bij Rutger Van Mechelen.

namens het bestuur
André Leplat
voorzitter

 

 

 

Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar

Het jaar 2020 dat weldra ten einde loopt is er eentje om niet snel te vergeten, – of misschien juist wel – ook niet door onze club.

Omdat we wisten dat  ons lokaal in de Goudsbloemstraat onteigend zou worden gingen we op zoek naar een alternatief, en dat vonden we vrij snel in de Brusselse straat. Nauwelijks was dat contract getekend – op 21 februari – of enkele weken later sloeg het virus toe en moesten we volledig sluiten vanaf 13 maart. Het virus zou hardnekkiger blijken dan velen verwacht hadden.

Niets belette ons echter om in het nieuwe lokaal een aantal verbouwingen en aanpassingen te doen, met de nodige voorzichtigheid gezien we uiteraard geen inkomsten meer hadden en dus onze reserve moesten aanpreken.

Maar begin augustus konden we verhuizen en het nieuwe lokaal in gebruik nemen. Een voordeel was dat we onze activiteiten hiervoor niet moesten stilleggen: ze lagen al stil. Dank zij een aantal bijkomende investeringen, vooral in doorzichtige  schermen konden we begin september terug opstarten, zij het met een lager aantal tafels. Ook de vakantie in Neer ging door, weliswaar met een kleiner aantal dan voorzien. Zelfs enkele viertallenwedstrijden konden doorgaan in aangepaste vorm.

Jammer genoeg kreeg het virus ons terug te pakken en vanaf half oktober liggen we weer volledig stil, en alles wijst er op dat dit nog wel even duurt.

Binnenkort komt er een einde aan dit merkwaardige jaar, dat ons weinig bridgeplezier heeft gegeven.

Maar er zijn enkele belangrijke positieve en hoopgevende punten:

  • Bij het verhuizen naar en inrichten van het nieuwe lokaal hebben we heel wat hulp van leden gehad: inpakken in de Goudsbloemstraat en verhuizen bij een zomerse temperatuur, alles organiseren en bijwerken in d e Brusselse straat: heel wat leden hielpen, sommigen urenlang, enkelen zelfs dagenlang, waarvoor nogmaals dank.
  • Bij het vernieuwen van het lidgeld bleek quasi iedereen onze club trouw te blijven: er moesten zelfs nauwelijks herinneringen gestuurd worden.
  • Op onze vraag naar financiële steun kregen we uiteindelijk ruim méér dan 8.000 € in kleine of grote bedragen. Dit heeft de club de nodige ademruimte gegeven en het doet ons plezier dat zoveel leden nog in hun dierbare club geloven.

Maar de toekomst ziet er hoopvol uit: er lijkt een doeltreffend vaccin voorhanden te zijn. Laten we hopen dat dit hoofdstuk zo snel mogelijk  voorgoed kan gesloten worden.

Onze bridgers behoren – misschien spijtig genoeg – tot de groepen die vrij snel in aanmerking komen voor het vaccin. Het zal nog een tijdje duren eer we terug kunnen  opstarten, en dat zal voorzichtig en geleidelijk gebeuren, maar het zal gebeuren.

Het bestuur volgt dat alles zeker op en zal zijn uiterste best doen om aan al onze leden  zo snel en  zo veilig mogelijk bridgenamiddagen en -avonden aan te bieden.

Intussen wensen we jullie het allerbeste voor het eindejaar en voor 2021.

Het bestuur

 

PDF Versie

Het nieuwe jaar

 

 

We hebben je nodig

Bridgeclub PIETERMAN verhuist!

We hebben je nodig

Met meer dan 230 leden is Pieterman een grote bridgeclub. En we gaan – nogmaals – verhuizen. We hebben je nodig: je hulp, je ervaring, je kennis, je bijdrage… alles kunnen we gebruiken. Met zoveel volk moet dat vlot lukken…

Op dit moment wordt de Brusselsestraat verbouwd tot lokalen waar straks gebridged zal worden.
Maar vooraf moet nog veel gebeuren: schilderen, poetsen, inrichten, schikken, aankleden. Daar wordt aan gewerkt.

Ook in de Goudbloemstraat staat veel te gebeuren: opruimen en inpakken!
Maandagnamiddag 3 augustus wordt er in de Goudbloemstraat een laatste keer gekaart.

Twee weken later  – op maandag 17 augustus – spelen we in de Brusselsestraat met kaarten.

Voorbereiding

We beginnen met opruimen en afbreken op dinsdag 4 augustus. Iedereen die in die week 32 wil komen helpen is welkom. Vele handen maken het werk licht. Laat het ons gewoon weten. (dag + moment).

We hebben krantenpapier nodig (glazen!) en veel kartonnen dozen – verzamel en breng ze mee!

INPAKKEN Goudbloemstraat – Weekend van 8 en 9 augustus.

Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus pakken we de Goudbloemstraat helemaal in: tafels, stoelen, kasten dragen, alles bij elkaar zetten en klaar maken voor de verhuiswagen op maandag. HIER hebben we VEEL VOLK nodig.

Zaterdag – Wie komt er mee dragen en bij elkaar zetten? Enkele tijdsblokken

  1. ochtend 10-12u 2. Middag 12-13u 3.Namiddag 13- 15u       4. Vooravond 15u30 -17u30
    Zaterdagmiddag voorzien we eten voor de helpers, coronaproof.

Zondag – Wie komt er nog mee inpakken en klaar zetten? Ook hier enkele tijdsblokken
           5. ochtend 10-12u 7.Namiddag 14- 16u 8. Vooravond 16u30 -18u30

VERHUIS Goudbloemstraat – 10 AUGUSTUS

Maandag – Wie komt er mee helpen?  bij de verhuis? De verhuiswagen is besteld en twee verhuizers zijn ingehuurd om in en uit te laden, maar ook op dat moment is hulp welkom.

INRICHTEN Brusselsestraat – Week van 10 – 14 augustus.

Benieuwd naar onze nieuwe locatie? Kom ons helpen met het inrichten en aankleden van onze nieuwe lokalen. Wat werd ingepakt moet nog worden uitgepakt en alles moet zijn plaats krijgen.

Opendeur Brusselsestraat – Zondag 16 augustus 11u00 tot 16u00.

Kom ons helpen! Laat weten wanneer je een uur, enkele uren, een dag kan komen helpen.

Spreek af met enkele vriend(inn)en, met je bridgepartners …en kom samen. Maar zorg er voor dat we het vooraf weten via verhuispieterman@telenet.be of via info@bcpieterman.be. Je krijgt altijd een antwoord.

Patrick Herroelen

Coördinatie Verhuis  0497/021073

wie helpt verhuizen