Category Archives: Nieuw

Bestuursverkiezingen 2020

Beste Pietermanleden

In 2020 worden opnieuw, zoals voorzien in onze statuten, bestuursverkiezingen georganiseerd. Dit gebeurt om de twee jaar. Alle spelers van wie onze club de hoofdclub is, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen, ook beginners.

Het is een gelegenheid om een meer actieve bijdrage te leveren aan het leven van onze club, en we nodigen dan ook iedereen uit om zich kandidaat te stellen.

De verkiezingen verlopen als volgt:

  • Je kan uw kandidatuur indienen via mail naar bestuur@bcpieterman.be, of een briefje afgeven aan één van onze bestuursleden. Dit moet gebeuren ten laatste 26 januari
  • De verkiezingen worden schriftelijk georganiseerd in de loop van februari-maart.
  • Op de Algemene Vergadering, die zal doorgaan op zondag 22 maart worden de resultaten gepubliceerd.
  • Er zijn in principe negen bestuursleden te verkiezen, mochten er toevallig slechts 9 kandidaten zijn,  dan is uiteraard iedereen verkozen, mochten er 10 kandidaten zijn dan wordt ook iedereen in het bestuur opgenomen.
  • Er worden alleen “bestuursleden” verkozen: de taakverdeling voor de diverse functies (voorzitter, secretaris, penningmeester enz. ) gebeurt nadien binnen het bestuur.

We hopen op een ruime participatie: er komen wel wat uitdagingen op ons af. We kunnen dus alle medewerking goed gebruiken, en uiteraard zijn ook nieuwe verfrissende ideeën meer dan welkom;

Op 27 januari vergadert ons bestuur: op dat moment worden de inschrijvingen afgesloten.

In afwachting wensen we iedereen een prettig jaareinde en een gelukkig 2020 met veel bridge- en ander genot

Namens het bestuur

Andre Leplat

New Bridge Magazine

Beste Pietermannen,

Het gekende engelstalige Bridge Magazine heeft opgehouden te bestaan! Maar Mark Horton en Ron Tacchi hebben nu een internet-versie gecreëerd, die GRATIS is. Je hoeft je enkel te registreren op de website.

 http://www.newbridgemag.com/

WARM AANBEVOLEN!

Swa Ghys