Category Archives: Demer & Dijle Trofee

D&DT Reglement

Reglement Demer&Dijle trofee 2019-2020

Locatie en timing
Er wordt in bridgeclub Pieterman gespeeld. Adres: Ons Huis, Goudsbloemstraat 28, Leuven.
Er wordt gestart om 19u30, einde is voorzien om 23u.
Speelschema
Voorronde: round-robin
Elke ploeg speelt een wedstrijd van 24 spellen tegen elke tegenstander.
Deze ronde duurt dus 9 speeldagen

Eindronde:
A-eindronde:
De 4 eerste ploegen uit de round-robin spelen de A-eindronde, zijnde een nieuwe round-robin waarbij ze een wedstrijd tegen elke tegenstanders spelen van 28 spellen.
B-eindronde:
De overige ploegen spelen een swiss van 3 speeldagen, waarbij elke ploeg tegen elke tegenstander slechts 1 keer gespeeld mag worden. Wedstrijden van 28 spellen.
De startpositie is 5de tegen 10de, 6de tegen 9de en 7de tegen 8ste (positie van voorronde).
Er is geen carry-over van voorronde naar eindronde.

Gelijke stand
Bij gelijke stand tussen 2 ploegen op het einde van een ronde bepaalt dit de rangschikking:
– de vps gescoord in het onderlinge duel
– zoniet, het imp verschil in deze ronde (alle matchen)
– indien ook gelijk, volgens het hoogste aantal gescoorde imps in de ronde (alle matchen)
Bij een gelijke stand van meer dan 2 ploegen, tellen volgende regels:
– de som van de vps gescoord in de onderlinge duels
– zoniet, het imp verschil in de ronde (alle matchen)
– indien ook gelijk, volgens het hoogste aantal gescoorde imps in de ronde (alle matchen)

Impkrediet
Er geldt een impkrediet van 12 imps per ploeg per niveau op 24 giften (of 14 imps op 28 spellen). De impkrediet ligt vast voor hele seizoen. Bij vervangende spelers waarvan niveau sterk verschilt met gemiddelde opgegeven niveau, mag de organisatie het IMP-krediet voor aanvang van de wedstrijd aanpassen.
Impkrediet per niveau:
– Erenationale of gelijkaardig niveau: 0 imps
– 1ste nationale of gelijkaardig niveau: +12 imps
– 2de nationale of gelijkaardig niveau: +24 imps
– 3de nationale of gelijkaardig niveau: +36 imps
– 1ste liga of gelijkaardig niveau: +48 imps
– 2de liga of gelijkaardig niveau: +60 imps
– 3de liga of gelijkaardig niveau: +72 imps
– Beginner: +90 imps

Loting:
Om te beslissen welke ploegen in welke groep spelen, wordt er standaard random geloot. In specifieke situaties kan de organisatie hier om organisatorische redenen van afwijken.

Niet kunnen spelen op de vastgelegde data:
Als een team niet kan spelen, moet het zijn tegenstander contacteren om de wedstrijd op een ander tijdstip te spelen. De organisatie wordt hierover onmiddellijk geïnformeerd. Als er voldoende data worden voorgesteld aan de tegenpartij, moet die bereid zijn de wedstrijd te verplaatsen. Lukt het niet de wedstrijd tijdig te spelen dan wordt een forfaitscore gehanteerd voor één of voor beide ploegen als functie van de problematiek.

Een wedstrijd kan enkel worden verplaatst binnen de periode bepaald door de datum van de vorige en datum van de volgende wedstrijdavond. Echter: de wedstrijden van 12de speeldag moeten op voorhand gespeeld worden.

Als een ploeg wordt verwacht en toch niet aantreedt krijgt het de forfaitscore tenzij overmacht. Over de geldigheid van overmacht delibereert de organisatie op bindende wijze.

De forfaitscore is steeds 0VP. De score van de betrokken tegenstander wordt het beste van 18VP, hun eigen gemiddelde van die round-robin of de gemiddelde score van de tegenpartij van de ploeg die forfait geeft in die round-robin.

Spelers:
Wissels: er is geen limitering wat betreft het opstellen van spelers, behalve dat elke speler lid moet zijn van VBL of andere bridgefederatie. Ook spelers van een andere ploeg opstellen is toegelaten mits akkoord van de kapitein van de speler.
Echter: voor A-eindronde moet elke opgestelde speler minstens 12 giften gespeeld hebben in de voorronde.

Arbiter:
Als een ploeg dat wenst kan het een arbitrage aanvragen op het wedstrijdblad.
Bijkomend moet de arbitrage uitgelegd worden op een apart formulier met toevoeging van de gift en anoniem dus zonder vermelding van de spelersnamen of ploegnamen.Dit zal dan door een arbiter behandeld worden. Zijn beslissing is definitief.

Bridgereglement
Het reglement van Belgische Bridgebond is van toepassing op het spel zelf.
Het is een tornooi van categorie D, wat betekent dat er geen bruine conventies zijn toegelaten en geen gele systemen (HUM systemen) zijn toegelaten.

Taal
De voertaal aan tafel is Nederlands, tenzij partijen anders overeenkomen.
Eventuele arbitrages worden in Nederlands opgemaakt.

Verloop
Er wordt met gedupliceerde giften gespeeld, dus niet schudden en stilte in de zaal omdat iedereen dezelfde giften speelt.
Na afloop van de wedstrijd komt de kapitein het wedstrijdblad afgeven met vermelding van spelers en (en reserves als er tweede helft met andere spelers gespeeld is).
Invoer van de scores wordt met bridgemates gedaan.